Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chánh quyền.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 07/CT.UBT
Ngày ban hành 25/05/1988
Ngày có hiệu lực 25/05/1988
Người ký Nguyễn Dân
Trích yếu Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chánh quyền.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 07.doc