Thực hiện Quyết định 163/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng,Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam tham gia quản lý Nhà nước.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/CT.UBT
Ngày ban hành 28/01/1989
Ngày có hiệu lực 28/01/1989
Người ký Dương Chí Hòa
Trích yếu Thực hiện Quyết định 163/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng,Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam tham gia quản lý Nhà nước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 02.doc