Thực hiện Chỉ thị số 01 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác xóa nạn mù chữ.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/CT.UBT
Ngày ban hành 09/04/1990
Ngày có hiệu lực 09/04/1990
Người ký Nguyễn Bá Hiều
Trích yếu Thực hiện Chỉ thị số 01 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác xóa nạn mù chữ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 08.doc