Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 – 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 158/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày có hiệu lực 21/12/2015
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 – 2020
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết