Về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HÐND.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 156/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày có hiệu lực 20/12/2015
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HÐND.
Cơ quan ban hành HDND huyện Bình Tân
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: 156 2015 HDND TINH.doc