Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2015
Người ký Nguyễn Thành Phan
Trích yếu Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định
Văn Bản Khác
  • Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bình Minh
  • Về việc ban hành Quy định vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Dân tộc thị xã Bình Minh
  • Về việc ban hành Quy định vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý Đô thị thị xã Bình Minh
  • Về việc ban hành Quy định vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bình Minh
  • Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Minh