Về việc triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước huyện Trà Ôn giai đoạn 2014 - 2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2014
Người ký Nguyễn Thanh Triều
Trích yếu Về việc triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước huyện Trà Ôn giai đoạn 2014 - 2015
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Kế hoạch