Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 249/BC-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: BC KTXH Vinh Long 2015.doc

Văn Bản Khác
  • Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
  • Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013
  • Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2013
  • Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8 năm 2013
  • Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7 năm 2013