Tập trung mọi khả năng và lực lượng huy tập cho hết hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 06/CT-UBT
Ngày ban hành 02/04/1987
Ngày có hiệu lực 02/04/1987
Người ký Nguyễn Dân
Trích yếu Tập trung mọi khả năng và lực lượng huy tập cho hết hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 06CT87 .doc