V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01/CT-UBT
Ngày ban hành 06/01/1983
Ngày có hiệu lực 06/01/1983
Người ký Phạm Thành Nối
Trích yếu V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 01CT83.doc