Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08 /2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày có hiệu lực 05/05/2017
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 08_signed.doc