Ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 13039/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2016
Người ký Lê Ngọc Đức
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định
Văn Bản Khác
  • Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp Sơ kết tình hình tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (ngày 02/02/2017)
  • Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện
  • V/v chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong các dự án xây dựng công trình giao thông
  • Thực hiện công tác quý I/2017
  • Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tam Bình