Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 11.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12.2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 162/BC-UBND
Ngày ban hành 05/12/2016
Người ký Nguyễn Trung Kiên
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 11.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12.2016
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 162 BC thang.pdf