Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 13 / 1 trang
249/BC-UBND19/11/2014Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
379/QĐ-UBND25/03/2014Quyết định về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 905 huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long
276/BC-UBND02/12/2013Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
249/BC-UBND06/11/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013
229/BC-UBND09/10/2013Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2013
195/BC-UBND03/09/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8 năm 2013
177/BC-UBND08/08/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7 năm 2013
154/BC-UBND08/07/2013Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013
123/BC-UBND06/06/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 05 năm 2013
90/BC-UBND09/05/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 04 năm 2013
56/BC-UBND02/03/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 03 và Quý I năm 2013
34/BC-UBND07/03/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 02 năm 2013
20/BC-UBND01/02/2013Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 01 năm 2013