Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1046 / 53 trang
03/CT-UBND10/01/2014Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
03/2014/QĐ-UBND25/01/2014Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh.
02/2014/QĐ-UBND13/01/2014Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02/CT-UBND07/01/2014Về Công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2014
01 /CT-UBND06/01/2014Về việc chỉ đạo thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập
01/2014/QĐ-UBND06/01/2014Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh
14/CT-UBND26/12/2013Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2014 -2015
16/CT-UBND31/12/2013về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014
15/CT-UBND31/12/2013Về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014
13/CT-UBND18/12/2013Về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
11/2013/QĐ-UBND19/12/2013Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/CT-UBND11/11/2013Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
10/2013/QĐ-UBND05/11/2013Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
08/2013/QĐ-UBND03/10/2013Ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11 /CT-UBND24/10/2013Về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng
09 /2013/QĐ-UBND07/10/2013Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; mức Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2012, của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
10/CT-UBND21/08/2013Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/2013/QĐ-UBND19/08/2013Ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long
06/2013/QĐ-UBND13/08/2013Về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT-UBND12/08/2013Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014