Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1046 / 53 trang
14 /CT-UBND04/09/2014Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 - 2020
13 /CT-UBND22/08/2014Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2014
16 /2014/QĐ-UBND12/08/2014Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15 /2014/QĐ-UBND07/08/2014Bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công; bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long
14/2014/QĐ-UBND15/07/2014Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12 /2014/QĐ-UBND20/05/2014Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11/CT-UBND18/07/2014Về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh
10 /CT-UBND08/07/2014Về việc vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn
08 /CT-UBND13/06/2014Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.
379/QĐ-UBND25/03/2014Quyết định về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 905 huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long
11/2014/QĐ-UBND19/05/2014Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
10/2014/QĐ-UBND14/05/2014Ban hành Quy chế Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2014/QĐ-UBND13/05/2014Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
08 /2014/QĐ-UBND12/05/2014Ban hành danh mục cây trồng, cây khuyến khích trồng, cây hạn chế trồng, cây cấm trồng, cây bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/2014/QĐ-UBND06/05/2014Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND15/05/2014Về việc tổ chức các kỳ thi năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/CT-UBND16/04/2014Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
06/2014/QĐ-UBND07/04/2014Về việc bổ sung, điều chỉnh phụ lục I, II của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đất, nhà, tài sản khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/CT-UBND04/03/2014Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
04/2014/QĐ-UBND07/03/2014Về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.