Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1046 / 53 trang
23 /CT-UBND24/12/2014Về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
27 /2014/QĐ-UBND19/12/2014Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
26 /2014/QĐ-UBND05/12/2014Về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25 /2014/QĐ-UBND05/12/2014Về việc quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh
24 /2014/QĐ-UBND01/12/2014Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long
23 /2014/QĐ-UBND28/11/2014Về việc quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22 /CT-UBND25/11/2014Về việc Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
22 /2014/QĐ-UBND19/11/2014Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
21/2014/QĐ-UBND18/11/2014Về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
21/CT-UBND14/11/2014Về Tăng cường việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.
19 /2014/QĐ-UBND17/10/2014Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
20 /2014/QĐ-UBND21/10/2014Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20 /CT-UBND21/10/2014Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động
19 /CT-UBND21/10/2014Về việc bố trí Kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã
18 /CT-UBND21/10/2014Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
18 /2014/QĐ-UBND30/09/2014Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17 /CT-UBND24/09/2014Về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh sởi và rubella trên địa bàn tỉnh.
17 /2014/QĐ-UBND11/09/2014Về việc quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16 /CT-UBND05/09/2014Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Vĩnh Long
15 /CT-UBND05/09/2014Về việc đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh