Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1044 / 53 trang
08 /CT-UBND30/03/2015Về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND30/03/2015Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
05/2014/QĐ-UBND07/03/2014Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long năm 2014
05/CT-UBND15/04/2014Về việc thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
07 /2015/QĐ-UBND09/03/2015Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
06 /2015/QĐ-UBND09/03/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
05 /2015/QĐ-UBND24/02/2015Về việc ban hành quy định việc lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Long
06 /CT-UBND27/02/2015Về việc Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
05 /CT-UBND25/02/2015Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
04 /2015/QĐ-UBND02/02/2015Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04 /CT-UBND30/01/2015việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2014-2015 và Hè Thu 2015
03 /2015/QĐ-UBND26/01/2015Về việc quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02 /2015/QĐ-UBND15/01/2015Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2015/QĐ-UBND09/01/2015Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh
02 /CT-UBND07/01/2015Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
01/CT-UBND06/01/2015Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, các ngày lễ lớn và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015
25 /CT-UBND25/12/2014Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015
24 /CT-UBND24/12/2014Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 3/2014
23 /CT-UBND24/12/2014Về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
27 /2014/QĐ-UBND19/12/2014Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long