Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1055 / 53 trang
14 /2015/QĐ-UBND04/08/2015Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16 /2015/QĐ-UBND10/08/2015Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
15 /2015/QĐ-UBND07/08/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
12/CT-UBND 30/07/2015Về việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
11 /CT-UBND08/07/2015Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
13 /2015/QĐ-UBND06/07/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
12 /2015/QĐ-UBND03/07/2015Về việc bổ sung Điều 1, Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
10 /CT-UBND04/06/2015Về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11/2015/QĐ-UBND20/05/2015Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09 /CT-UBND12/05/2015Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long
10 /2015/QĐ-UBND11/04/2015Ban hành Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08 /CT-UBND30/03/2015Về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND30/03/2015Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
05/2014/QĐ-UBND07/03/2014Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long năm 2014
05/CT-UBND15/04/2014Về việc thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
07 /2015/QĐ-UBND09/03/2015Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
06 /2015/QĐ-UBND09/03/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
05 /2015/QĐ-UBND24/02/2015Về việc ban hành quy định việc lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Long
06 /CT-UBND27/02/2015Về việc Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
05 /CT-UBND25/02/2015Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.