Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1044 / 53 trang
13/CT-UBND09/11/2012Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
16/2012/QĐ-UBND30/10/2012Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đất, nhà, tài sản khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/2012/CT-UBND24/10/2012Về việc tổ chức triển khai, thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15/2012/QĐ-UBND16/10/2012Ban hành Quy định phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11/CT-UBND02/10/2012Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14/2012/QĐ-UBND17/09/2012Quy định giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10/CT-UBND19/09/2012Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2012-2014 và tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
09/CT-UBND CT-UBND 14/08/2012Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013
13/2012/QĐ-UBND20/08/2012Về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/2012/QĐ-UBND20/08/2012Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015
08/CT-UBND18/07/2012Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ
11/2012/QĐ-UBND11/07/2012Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
10/2012/QĐ-UBND31/05/2012Về việc quy định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
07/CT-UBND08/05/2012Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của các cơ quan nhà nước
09/2012/QĐ-UBND07/05/2012Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ và Đơn giá quản lý đất đai
06/CT-UBND07/05/2012Về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Long
08/2012/QĐ-UBND25/04/2012Ban hành Quy định về bầu cử Trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/2012/QĐ-UBND17/04/2012Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
05/CT-UBND09/04/2012Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975
06/2012/QĐ-UBND29/03/2012Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch nông thôn