Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1044 / 53 trang
08/CT-UBND03/07/2013Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải
03/2013/QĐ-UBND13/06/2013Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
07/CT-UBND16/05/2013Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng - vật nuôi trên địa bàn tỉnh
06/CT-UBND15/05/2013Về việc tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).
05/CT-UBND04/03/2013Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
02/2013/QĐ-UBND26/02/2013Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh
01/2013/QĐ-UBND04/02/2013V/v quy định chế độ đóng góp, chế độ hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
04/CT-UBND18/01/2013Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (Ngày 11/6/1948 - Ngày 11/6/2013)
03/CT-UBND11/01/2013Về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, năm 2013.
02/CT-UBND08/01/2013Về công tác Quân sự - Quốc Phòng năm 2013
18/CT-UBND27/12/2012Về việc thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách cuối năm 2012
20/2012/QĐ-UBND27/12/2012V/v Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Đối tượng là có người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; Mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
01/CT-UBND03/01/2013Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013
19/2012/QĐ-UBND20/12/2012Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
18/2012/QĐ-UBND20/12/2012Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản (TNKS) sét của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
17/2012/QĐ-UBND18/12/2012 Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND14/12/2012Về việc triển khai Phong trào thi đua yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
16/CT-UBND06/12/2012Về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 312, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15/CT-UBND04/12/2012Triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh ghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
14/CT-UBND28/11/2012Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông