Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 151 / 8 trang
2805/UBND-XDCB29/12/2014Chỉ đạo tham mưu triển khai Quyết định số 1965/QĐ-UBND, ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long
2530/UBND-XDCB26/11/2014Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
645/BC-UBND02/05/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2013
2798/BC-UBND20/12/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 12/2013 kế hoạch tháng 01/2014
2626/BC-UBND28/11/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 11, kế hoạch tháng 12/2013
2168/BC-UBND26/09/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 9, kế hoạch tháng 10/2013
1972/BC-UBND26/08/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 8, kế hoạch tháng 9/2013
1274/BC-UBND29/07/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 7, kế hoạch tháng 8/2013
1053/BC-UBND27/06/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 6, kế hoạch tháng 7/2013
236/BC-UBND25/02/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, Kế hoạch công tác tháng 3/2013
126/BC-UBND09/06/2014Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02/2013