Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 151 / 8 trang
350/UBND29/02/2016Về việc phát động thi đua các nguồn thuế, phí - lệ phí, quỹ huy động trong dân năm 2016
335/TB-UBND26/02/2016Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp lệ tháng 2/2016
218/KH-UBND24/02/2016Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
351/QĐ-UBND23/02/2016Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016
324/QĐ-UBND17/02/2016Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Hiệp
179/UBND16/02/2016Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh Vĩnh Long
166/TB-UBND02/02/2016Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp lệ tháng 1/2016
128/QĐ-UBND22/01/2016Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2016" trên địa bàn huyện Tam Bình
109/UBND20/01/2016Ban hành kế hoạch thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2016
101/UBND20/01/2016Triển khai thực hiện quyết định số 25/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
76/UBND14/01/2016Thông tin đợt khám bệnh sàng lọc miễn phí các bệnh không lây nhiễm
70/UBND14/01/2016Thực hiện công văn số 76/UBND tỉnh Vĩnh Long
69/UBND-NC14/01/2016Thực hiện quyết định 26/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
5493/UBND31/12/2015Quyết định thành lập phòng Kinh tế - Hạ tầng
3397/UBND14/12/2015Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của huyện Tam Bình
3995/UBND14/12/2015Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 2016 trên địa bàn huyện Tam Bình
2270/UBND09/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 25/2015/QĐ -UBND của tỉnh Vĩnh Long
2260/UBND07/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 2573/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
2259/UBND07/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định 2480/QĐ UBND tỉnh Vĩnh Long
2217/BC-UBND02/12/2015Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và kế hoạch tháng 12/2015