Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 151 / 8 trang
930/QĐ-UBND04/05/2016Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tam Bình năm 2016
737/UBND-NC04/05/2016Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện
889/QĐ-UBND25/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
882/QĐ-UBND21/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn huyện Tam Bình
881/QĐ-UBND21/04/2016Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Tam Bình năm 2016
875/QĐ-UBND20/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến, pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
848/QĐ-UBND13/04/2016Ban hành kế hoạch cải cách hành chính của huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
847/QĐ-UBND13/04/2016Ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính hàng năm đối với ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
638/UBND-VX19/04/2016Về việc chỉ đạo rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT
622/UBND-NC14/04/2016Chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện
616/UBND-CN13/04/2016Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
602/UBNND-KT12/04/2016Về việc nghiên cứu, áp dụng chế độ chính sách mới về lĩnh vực quản lý giá và công sản
559/UBND-TH06/04/2016Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới
520/TB-UBND04/04/2016Thông báo lịch tiếp công dân, tổ chức của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
516/TB-UBND31/03/2016Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp lệ tháng 3/2016
678/QĐ-UBND28/03/2016Quyết định về việc phân công thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2016
492/UBND-VX29/03/2016Thực hiện công văn số 949/UBND-VHXH ngày 28/3/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
595/QĐ-UBND21/03/2016Quyết định ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn huyện Tam Bình
557/QĐ-UBND15/03/2016Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2016
384/UBND11/03/2016Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2016