Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 276/BC-UBND
Ngày ban hành 02/12/2013
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo
Văn Bản Khác
  • Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
  • Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013
  • Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2013
  • Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8 năm 2013
  • Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7 năm 2013