Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1899 / 95 trang
1641/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Nguyễn Văn Tỵ và bà Trần Thị Mai Chi)
1640/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ ông Ngô Văn Bé)
1639/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ ông Ngô Văn Bé)
1638/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ Nguyễn Ngọc Mỹ)
1637/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ Nguyễn Ngọc Mỹ)
1636/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Thanh Đức (hộ ông Đặng Văn Phước)
1635/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Thanh Đức (hộ ông Đặng Văn Phước)
1634/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1633/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1632/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1631/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1630/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1629/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1628/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đoàn)
1627/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đoàn)
1626/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đồng)
1625/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định 1625/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đồng)
1624/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ bà Nguyễn Thị Ánh Đào)
20/2016/QĐ-UBND14/06/2016Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
89/TB-UBND14/06/2016Thông báo về việc công bố công khai hai công trình được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trong Quyết định số: 1152/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long