Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1914 / 96 trang
82/BC-UBND06/07/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
23/2016/QĐ-UBND06/07/2016Ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
22/2016/QĐ-UBND04/07/2016Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1146/UBND-TH27/06/2016Chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật để được ghi kế hoạch vốn năm 2017
1135/UBND-TH27/06/2016Phát động cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới"
1132/UBND-VX 24/06/2016Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016
1021/UBND-NC13/06/2016Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
1017/UBND09/06/2016Chủ động phòng, chống ứng phó tình hình thiên tai bất thường xảy ra
1809/QĐ-UBND27/05/2016Quyết định 1809/QĐ-UBND Về việc giao cấp đất cho hộ ông Phan Hữu Vũ, cư ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1808/QĐ-UBND27/05/2016Quyết định 1808/QĐ-UBND Về việc giao cấp đất cho hộ bà Trần Thị Mai, cư ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1807/QĐ-UBND27/05/2016Quyết định 1807/QĐ-UBND Về việc giao cấp đất cho hộ ông Nguyễn Văn Thắng, cư ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
67/BC-UBND13/06/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2016
1644/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Bình Hòa Phước (hộ Nguyễn Thị Khen)
1643/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1643/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Đỗ Đức Tài)
1642/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Đỗ Đức Tài)
1641/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Nguyễn Văn Tỵ và bà Trần Thị Mai Chi)
1640/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ ông Ngô Văn Bé)
1639/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ ông Ngô Văn Bé)
1638/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ Nguyễn Ngọc Mỹ)
1637/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ Nguyễn Ngọc Mỹ)