Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1914 / 96 trang
2861/QĐ-UBND03/08/2016Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Hồ Trọng Thủy để giao trả cho họ đạo Lộc Hòa
1391/UBND-NC02/08/2016Về việc chỉ đạo thực hiện công văn số 49/BCĐ ngày 25/7/2016 của BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
1296/UBDN-NC15/07/2016Về việc chỉ đạo thực hiện quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh
1283/UBND-VX15/07/2016Về việc tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VI
29/2016/QĐ-UBND17/07/2016Ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công
28/2016/QĐ-UBND14/07/2016Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
102/BC-UBND14/07/2016Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017
16/KH-UBND08/06/2016Thực hiện NQ số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
17/KH-UBND09/06/2016Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 -28/6/2016)
18/KH-UBND09/06/2016Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Vũng Liêm giai đoạn 2016 - 2020
82/BC-UBND21/07/2016Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5/2016
21/2016/QĐ-UBND30/06/2016Ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27/2016/QĐ-UBND12/07/2016Quy định cơ quan kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, thực phẩm nông lâm thủy sản và phân công, phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
26/2016/QĐ-UBND12/07/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
25/2016/QĐ-UBND12/07/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
24/2016/QĐ-UBND12/07/2016Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
13/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021