Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1914 / 96 trang
1636/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Thanh Đức (hộ ông Đặng Văn Phước)
1635/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Thanh Đức (hộ ông Đặng Văn Phước)
1634/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1633/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1632/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1631/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1630/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1629/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1628/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đoàn)
1627/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đoàn)
1626/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đồng)
1625/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định 1625/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ ông Nguyễn Thanh Đồng)
1624/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ bà Nguyễn Thị Ánh Đào)
20/2016/QĐ-UBND14/06/2016Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
89/TB-UBND14/06/2016Thông báo về việc công bố công khai hai công trình được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trong Quyết định số: 1152/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
19/2016/QĐ-UBND13/06/2016Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
320/TB-UBND10/06/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tại cuộc họp thường kỳ tháng 5.2016
18/2016/QĐ-UBND03/06/2016Ðính chính Quyết định số 11/2016/QÐ-UBND, ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
974/TB-UBND02/06/2016Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2016
966/UBND-NC31/05/2016Về việc chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm về trộm cắp tài sản