Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1899 / 95 trang
19/2016/QĐ-UBND13/06/2016Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
320/TB-UBND10/06/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tại cuộc họp thường kỳ tháng 5.2016
18/2016/QĐ-UBND03/06/2016Ðính chính Quyết định số 11/2016/QÐ-UBND, ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
974/TB-UBND02/06/2016Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2016
966/UBND-NC31/05/2016Về việc chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm về trộm cắp tài sản
1225/QĐ-UBND31/05/2016Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật mới
903/UBND-NC27/05/2016Chỉ đạo thực hiện công văn số 466/STP-PBGDPL ngày 18/5/2016 của Sở Tư Pháp
897/UBND-VX25/05/2016Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
894/UBND-VX25/03/2016Chỉ đạo thực hiện quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
886/UBND-KT25/05/2016Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
1076/QĐ-UBND24/05/2016Quyết định ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6
19/CT-UBND31/05/2016Về tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
31/05/2016Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vĩnh Long
SLKH31/05/2016Số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Vĩnh Long
BCTM10/05/2016Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Vĩnh Long
18/CT-UBND27/05/2016Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND24/05/2016Về việc thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
51/BC-UBND10/05/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh tháng 4.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2016
17/2016/QĐ-UBND19/05/2016Sửa đổi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
990/QĐ16/05/2016Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn huyện Tam Bình